O nas

Grupa BD4L (Big Data For Leaders) jest butikową agencją marketingu internetowego. Naszą specjalizacją są kampanie internetowe oparte o dane.

Doświadczenie w realizacji kampanii zdobywaliśmy w najbardziej dynamicznym i wymagającym środowisku – profesjonalnym zapleczu polityki na szczeblu centralnym.

Mamy unikalne doświadczenie w budowie i zarządzaniu zaangażowanymi społecznościami sympatyków w dwóch start-upach politycznych – kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni w 2020 (baza prawie 100 tys. sympatyków, 15 tys. wolontariuszy i 7,5 mln zł zebrane przez internet) oraz z kampanii parlamentarnej Nowoczesnej w 2015 roku (baza 60 tys. sympatyków, 6 tys. członków partii i łącznie 2 mln zł zebrane przez internet).

Realizowaliśmy także z powodzeniem kilkadziesiąt projektów internetowych i doradczych z czołowymi politykami, samorządowcami, organizacjami pozarządowymi, organizatorami ogólnopolskich kongresów oraz MŚP.

W 2018 roku przygotowaliśmy raport o wykorzystaniu marketingu opartego na danych w kampaniach politycznych zbierający trendy i najlepsze praktyki w tym zakresie z kampanii zagranicznych, m. in. Obamy, Trumpa i Macrona.

Mateusz Sabat – Founder/ceo

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu Atlas Think Tank MBA. Współzałożyciel Nowoczesnej, gdzie m.in. organizował pracę sztabu ogólnopolskiego w kampanii parlamentarnej w 2015 roku, odpowiadał za budowę bazy danych sympatyków oraz wdrożył pierwszy w polskiej polityce system mikrowpłat przez internet (który przyniósł łącznie ponad 2 mln zł). W Nowoczesnej kierował także Zespołem Analiz i Siecią Ekspercką Lepsza Polska. Ukończył międzynarodowe szkolenia z wykorzystania danych w kampaniach wyborczych: “How to Win: Using Data For Political Strategy and Implementation” (prowadzone przez zarządzającego bazą danych Demokratów w USA) oraz “Training and Networking Seminar for ALDE Data Officers” (wymiana najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania danych w europejskich partiach liberalnych). Wcześniej m. in. przez 5 lat pracował z prof. Leszkiem Balcerowiczem w Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Kontakt: mateusz.sabat@bd4l.pl

Łukasz Dąbroś – partner

Doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz absolwent tej uczelni (ekonomia, ekonomiczna analiza prawa) i American Institute on Political and Economic Systems, posiadający wiele lat doświadczenia w pracy analitycznej dla think-tanków oraz ugrupowań politycznych. Ukończył szkolenie „Campaigning in a Data–driven World” organizowane przez European Liberal Forum. Zainteresowany naukowym podejściem do polityk publicznych oraz wykorzystaniem nowych technologii w tym zakresie.

Kontakt: lukasz.dabros@bd4l.pl