Autorzy

Łukasz Dąbroś

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (ekonomia, ekonomiczna analiza prawa) i American Institute on Political and Economic Systems, posiadający wiele lat doświadczenia w pracy analitycznej dla think-tanków oraz ugrupowań politycznych. Ukończył szkolenie „Campaigning in a Data–driven World” organizowane przez European Liberal Forum. Zainteresowany naukowym podejściem do polityk publicznych oraz wykorzystaniem nowych technologii w tym zakresie.

Kontakt: lukasz.dabros@bd4l.pl

Mateusz Sabat

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu Atlas Think Tank MBA. Współzałożyciel Nowoczesnej, gdzie m.in. organizował pracę sztabu ogólnopolskiego w kampanii parlamentarnej w 2015 roku, odpowiadał za budowę bazy danych sympatyków oraz wdrożył pierwszy w polskiej polityce system mikrowpłat przez internet (który przyniósł łącznie ponad 2 mln zł). W Nowoczesnej kierował także Zespołem Analiz i Siecią Ekspercką Lepsza Polska. Ukończył międzynarodowe szkolenia z wykorzystania danych w kampaniach wyborczych: „How to Win: Using Data For Political Strategy and Implementation” (prowadzone przez zarządzającego bazą danych Demokratów w USA) oraz „Training and Networking Seminar for ALDE Data Officers” (wymiana najlepszych praktyk w zakresie wykorzystania danych w europejskich partiach liberalnych). Wcześniej m. in. przez 5 lat pracował z prof. Leszkiem Balcerowiczem w Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Kontakt: mateusz.sabat@bd4l.pl

Szymon Wcisło

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego studiujący na Wydziale Nauk Ekonomicznych oraz Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Na co dzień ekonomista pracujący w sektorze bankowym, gdzie w praktyce stosuje zaawansowane mechanizmy analityczne big data w obszarze bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej. Posiada doświadczenie w pracy analityczno-doradczej w zespołach eksperckich instytucji UE (Komisja Europejska oraz Parlament Europejski), jak i polskich partii politycznych w obszarze nowych technologii oraz rozwoju gospodarczego. Uczestnik szkoleń z zakresu analityki danych, prezentacji danych oraz zaawansowanego marketingu internetowego.

Kontakt: szymon.wcislo@bd4l.pl